Dr. Öğr.Üyesi Gönül ERDEM NAS
Dekan Yardımcısı Dilbilim Bölümü

gerdem@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Zahide PARLAR
Dilbilim Bölümü

zokun@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Sevda KAMAN
Dilbilim Bölümü

skaman@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Dr. Öğr.Üyesi Kadri KURAM
Dilbilim Bölümü

kadrikuram@bartin.edu.tr
Web Adresi CV
Arş. Gör. Fırat ŞAHİN
Dilbilim Bölümü

fsahin@bartin.edu.tr
Web Adresi CV

Tel: Telefon Belge Geçer: Fax E-posta: Eposta

Copyright Footer