Dilbilim Nedir?

    Dilbilim Nedir ve Ne ile İlgilenir ?


     Dilbilim, dilin her yönüyle bilimsel olarak incelendiği bilim dalıdır. İnsanı diğer bütün canlılardan ayıran biyolojik özellik olarak dilin doğa bilimleri bakış açısıyla incelenmesini kapsar. Tüm canlıları iletişim kurabilmek için çeşitli yöntemler geliştirmişlerdir. Ancak insan, içgüdüsel haberleşme yetilerinin yanı sıra sahip olduğu bu üstün ve bir o kadar da  karmaşık dil yetisi açısından ilkel iletişim sistemlerin ötesinde bir noktada yer alabilmiştir. Dilbilimin amacı da insanı, biyolojik olarak kendisine en yakın canlılardan bile kesin bir biçimde ayıran bu özelliğ, insana ait bir organ gibi görerek çözümleyip insanlığın varoluşsal sorularına ışık tutmaktır. 

     Dil, insanın ve dolayısıyla doğanın bir parçası olarak kabul edilir. Bu sebeple dilbilimin çalışma yöntemleri fizik, kimya gibi doğa bilimleri ve tıp alanının çalışma yöntemleriyle benzerlikler gösterir. Ancak dil, fiziksel olarak sınırları basitçe çizilebilecek bir nitelikte olmadığı için doğrudan gözlem çoğunlukla mümkün değildir. Bu doğrultuda dilbilim alanı, kendi başına bilimsel bir metodoloji olarak ilk kez 20. yy. başlarında F. De Saussure ile ele alınmıştır. Bu süreci takip eden onyıllarda kuramsal birçok betimleme yapılmış, özellikle son kırk yıl içerisinde dilbilim hızla interdisipliner bir bilim haline gelmiştir.
   
    Büyük ölçekli dilbilimde temel araştırma alanları sesbilgisi (phonetics) ve sesbilim (phonology), anlambilim (semantics), sözdizim (syntax), edimbilim (pragmatics) olarak belirlenmiş olsa da bilişsel dilbilim, adli dilbilim, nörodilbilim, ruhdilbilim, bilgisayarlı dilbilim, toplumdilbilim gibi daha pek çok alt disiplin, küçük ölçekli dilbilim sahaları olarak bugün her alanda etkili çalışmalar ortaya koymaktadır. Dolayısıyla dilbilimin asıl amacı geçmişte ve günümüzde yaşayan insanların zihinlerindeki dile ait evrensel bilginin betimlenebilmesidir.

                               linguistics ile ilgili görsel sonucu 

Tel: Telefon Belge Geçer: Fax E-posta: Eposta

Copyright Footer